VISION & MISSION

VISION

The best possible eye care for every patient, every time.

MISSION

Rotorua Eye Clinic is committed to provide comprehensive Ophthalmic care of an outstanding quality in a caring professional environment.

"Exceptional Skill, Extraordinary Care"

Ka mahi tonu te Whare Kamo o Rotorua kia eke āna mahi tiaki karu ki ngā taumata, ki te kounga e tika ana, i runga anō i te aroha me tā te rehe mahi.

“He ringa rehe, he maimoa whakaharahara”